Öko Titán Bt. - Elérhetőségek:

3528 Miskolc, Kisfaludy 3. Telefon: 70/364-1982 Telefon/Fax: 46/781-979 e-mail: okotitan@gmail.com

Keresés a webhelyen:

Aktuális:

Ma 2024. május 30., csütörtök, Janka és Zsanett napja van. Holnap Angéla és Petronella napja lesz.

ADR Tanácsadás


A 2/2002. (I.11.) Kormányrendelet alapján veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet (beleértve a szállításhoz kapcsolódó feladást, a szállítás során történő ideiglenes tárolást, az áru becsomagolását, a be- és kirakodást, a töltést és ürítést is) végző vállalkozás vezetésére jogosult személy köteles legalább egy biztonsági tanácsadót kinevezni. A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységi körébe eső valamennyi közlekedési alágazatra (közút, vasút, belvíz) és árucsoportra vonatkozóan szakképesítéssel kell rendelkeznie.
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai:

Az összes szállított árumennyiségnek közel 15 %-a veszélyes áru. A vegyi anyagok, egyre veszélyesebbek, a csomagolás, előkészítés és fuvarozás egyre nagyobb szakértelmet, figyelmet és szervezettséget követel.

ADR tanácsadót köteles megbízni minden vállalat, amely a veszélyes áruk szállításában érintett. A szállítás nem kerítéstől kerítésig tart, bele tartozik valamennyi tevékenység, mely a szállításhoz kapcsolódik, csomagolás, ki- és berakás, töltés, ürítés vagy közbenső tárolás.

Az ADR tanácsadó feladatai:

A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységet a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze. Ennek érdekében:

1. Figyelemmel kíséri a jogszabályok, előírások betartását, pl.: ellenőrzéseket tart, telephelyen belül és kívül egyaránt (felszerelések, iratok, munkavégzés ellenőrzése);
2. A biztonsági tanácsadó legfontosabb feladata gondoskodni arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áru szállítási struktúra legyen felépítve amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza:
2.1. a vállalkozásszállításban érintett alkalmazottait részvételüknek megfelelő képzésben részesíti: általános, osztályspecifikus és szerepkörönkénti (ki- és     berakó, csomagoló, feladó, címzett, sofőr, töltő-ürítő);
2.2. rendszeres ellenőrzési eljárásokat foganatosít;
2.3 tanácsot ad a vállalkozásnak szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél;
2.4. elkészíti a veszélyes áruszállításhoz kapcsolódó tevékenység szabályzatát, ellenőrzi a kapcsolódó technológiai utasításokat, eljárásrendeket, (például a veszélyes anyagok beszerzéséről vagy a veszélyes hulladékok kezeléséről szólót is);
2.5.részt vesz az alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, követelményeket fogalmaz meg velük szemben;

3. kivizsgálja a szállítás vagy ki- és berakás alatt történt baleseteket, ezekről jelentést készít a vállalkozás vezetőjének, (illetőleg az illetékes hatóságoknak), javító intézkedésekre tesz
4. javaslatot, szükség esetén pótoktatásokat tart;
5. éves jelentést készít a vállalkozás vezetőjének a társaság veszélyes áru szállítással
6. kapcsolatos tevékenységéről (megőrzési idő 5 év);
7. elkészíti az Országos Statisztikai programban előírt adatszolgáltatást.