Öko Titán Bt. - Elérhetőségek:

3528 Miskolc, Kisfaludy 3. Telefon: 70/364-1982 Telefon/Fax: 46/781-979 e-mail: okotitan@gmail.com

Keresés a webhelyen:

Aktuális:

Ma 2024. június 13., csütörtök, Antal és Anett napja van. Holnap Vazul napja lesz.

Zajmérés

2008. év elejétől új rendeletek szabályozzák a környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. Az új jogszabályok a zaj- és rezgésvédelmi előírások széles körét érintik. Az új előírások vonatkoznak minden olyan létesítményre és tevékenységre, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak.

A környezeti zajkibocsátással járó tevékenységek – azok jellegéből, a tevékenység végzésének területigényéből, illetve működésük időtartamából adódóan – zajvédelmi szempontból különböző hatásterületekkel bírnak. A környezetvédelmi hatóság előírhatja a hatásterület méréssel vagy számítással történő meghatározását. Ez elsősorban abban az esetben fordulhat elő, ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület (a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület). Az illetékes hatóságok a megengedett zajt terhelési határértéket túllépő tevékenységet folytató vagy létesítményt üzemeltető személyt bírsággal bünteti.

Környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személyt (illetve ilyen személyt foglalkoztató szervezetet) kötelező megbízni vagy alkalmazni a következő esetekben:

  • egységes környezethasználati engedély iránti kérelem zajvédelmi munkarészének kidolgozásához
  • környezeti hatástanulmány zajvédelmi munkarészének elkészítéséhez
  • zaj és rezgés elleni védelemről szóló intézkedési terv készítéséhez
  • megfelelő passzív akusztikai védelem tervezéséhez
  • csendes terület, zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek kijelölésének előkészítéséhez, ha a kijelölésre szánt területre nem készült zajterhelési zajtérkép
  • önkormányzati/helyi zajvédelmi rendelettervezet műszaki előkészítéséhez

Ilyenkor a bizonyos környezeti zajforrások hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni és erről átfogó dokumentációt kell készíteni, melyben cégünk az Ön segítségére lehet.