Öko Titán Bt. - Elérhetőségek:

3528 Miskolc, Kisfaludy 3. Telefon: 70/364-1982 Telefon/Fax: 46/781-979 e-mail: okotitan@gmail.com

Keresés a webhelyen:

Aktuális:

Ma 2024. június 13., csütörtök, Antal és Anett napja van. Holnap Vazul napja lesz.

Hatósági díjak

 

A környezetvédelmi hatóságok részére eljárás típusonként igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet által meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokra, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentésére és a környezethasználat bejelentésére, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásai díjait.

 


A vidékfejlesztési miniszter 136/2012. (XII. 21.) VM rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási

szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról


1. melléklet a 136/2012. (XII. 21.) VM rendelethez:


1. Az R. 1. mellékletének I. pontjában foglalt táblázat 1–13. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„1. Közvetítõ szervezet engedélyezése 600 000 Ft


2. Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott

esetekben:75 000Ft


– az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos

hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl szóló kormányrendelet

– a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló kormányrendelet

– az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos

hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl szóló kormányrendelet

– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet


3. Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele 80 000Ft

4. Hulladékközvetítõ, hulladékkereskedõ bejelentéshez kötött

tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása 50 000 Ft

5. Hulladékkereskedelmi, -közvetítõi vagy szállítási tevékenység

engedélyezése 120 000Ft


6. Hulladékkereskedelmi, -közvetítõi és szállítási tevékenységbõl

két tevékenység együttes engedélyezése 140 000 Ft


7. Hulladékkereskedelmi, -közvetítõi és szállítási tevékenység

együttes engedélyezése 160 000Ft


8. Hulladékkereskedelmi, -közvetítõi vagy szállítási tevékenység,

valamint elõkezelés engedélyezése 160 000Ft


9. Hulladék elõkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és

ártalmatlanítási mûveletek közül elõkészítõ mûveletet

engedélyeznek 120 000Ft


10. Hulladéktárolás engedélyezése 144 000

11. Hulladékhasznosítás engedélyezése 470 000

12. Hulladékártalmatlanítás engedélyezése 500 000

13. Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való

átszállításának engedélyezése 190 000

14. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának

engedélyezése 200 000Ft


15. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése,

bejelentése

A 3–10. pontban

megállapított díjtétel 150%-a


16. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeirõl szóló kormányrendeletben meghatározott

hulladék-, vagy technológia-minõsítési eljárás 500 000Ft

1. Közszolgáltatás engedélyezése 120 000

2. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása 40 000”

36488 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 177. szám

2. Az R. 1. mellékletének I. pontjában foglalt táblázat 32. pontja, valamint 33. pontja és 33. pont 1–13. alpontjai helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

[Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint

vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke

(fõ) alszám (Ft)]

„32. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz

begyûjtésének engedélyezése

80 000

33.

1. Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció

elbírálása

200 000

2. Hulladékgazdálkodási létesítmény mûködési szabályzat

jóváhagyása

40 000

3. Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása 30 000”

 

k kedves látogatóink figyelmét, hogy az oldalon található díjak felé fizetendő igazgatási s

k.