Öko Titán Bt. - Elérhetőségek:

3528 Miskolc, Kisfaludy 3. Telefon: 70/364-1982 Telefon/Fax: 46/781-979 e-mail: okotitan@gmail.com

Keresés a webhelyen:

Aktuális:

Ma 2024. június 13., csütörtök, Antal és Anett napja van. Holnap Vazul napja lesz.

PDF Nyomtatás E-mail

Környezetvédelmi megbízott alkalmazásához (vagy megbízásához)

kötött tevékenységek:

 

1. csoport:

 • Szénbányászat
 • Kőolaj és földgázkitermelés (beleértve a kutatófúrásokat is)
 • Uránérc bányászat
 • Fémtartalmú ércek bányászata
 • Húsfeldolgozás 5000 t/év késztermék előállításától
 • Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 13 000 t/év kapacitás felett
 • Szesz- és szeszesital-gyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett
 • Textilkikészítés 15 millió m2/év felett
 • Nyersbőrcserzés, -kikészítés 1000 t/év nyersbőrfelhasználástól
 • Cellulóz- és papírgyártás (a kézzel merített papírgyártás kivételével)
 • Kőolaj-feldolgozás 15 000 t/év késztermék felett
 • Kokszgyártás
 • Ipari gáz gyártás
 • Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 800 t/év felett (illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888–2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 500 t/év felett)
 • Műtrágyagyártás
 • Műanyag alapanyaggyártás
 • Növényvédőszer-gyártás
 • Festék- és bevonóanyag-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól
 • Gyógyszergyártás (50 főnél többet foglalkoztató üzem esetén)
 • Tisztító- és testápolószer-gyártás (5000 t/év késztermék-előállítástól)
 • Egyéb vegyi áruk gyártása (1000 t/év késztermék-előállítástól)
 • Lőpor-, robbanószer- és lőszergyártás
 • Aktívszén- és műszéngyártás
 • Kopogásgátló készítmények gyártása 5 t/év felett
 • Vegyi szálak gyártása
 • Gumitermékek gyártása 1000 t/év felett
 • Műanyag termékek gyártása 1000 t/év felett
 • Üveg és üvegtermékek gyártása
 • Cementgyártás
 • Azbesztcement termékek gyártása
 • Azbeszttartalmú termékek előállítása 100 t/év felett
 • Ásványi szigetelő anyagok gyártása 1000 t/év felett
 • Aszfaltból és hasonló anyagokból készített termékek gyártása 1000 t/év felett
 • Üveggyapot termékek gyártása
 • Vaskohászati alapanyaggyártás
 • Könnyű- és színesfém kohászat
 • Öntöde, vas- és acélöntödénél 40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 5 t/nap kapacitás felett
 • Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 20 000 m2/év felület kezelésétől
 • Szigetelt vezeték és kábel gyártása 10 000 t/év felett
 • Akkumulátorgyártás 1500 db/nap felett
 • Fényforrás- és világítóberendezés-gyártás
 • Nyomtatott áramkör 10 em2/év előállítása felett
 • Közúti gépjárműgyártás
 • Járműkarosszéria- és pótkocsigyártás
 • Hajógyártás legalább 20 m, fémből készült hajótestek vagy szekciók gyártásával, nagyjavításával
 • Vasúti járműgyártás
 • Hulladékok hasznosítása (nyersanyag kinyerése hulladékokból) 100 t/év felett
 • Regionális villamos távvezeték rendszer 120 kV-tól, beleértve a transzformátor állomásokat
 • Atomerőmű
 • Hőerőmű (150 MW termikus teljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, ill. 250 MW termikus teljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén)
 • Távfűtőmű (150 MW hőteljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, ill. 250 MW hőteljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén)
 • Regionális földgáz elosztó vezetékrendszer 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól
 • Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap felett
 • Mélyépítő-ipari tevékenység során keletkező hulladékok kezelése 100 t/év felett
 • Vasúti szállítás, vasúti igazgatóságonként
 • Kikötő, hajórakodó 500 et/év árukapacitás fölött; és vízi áruszállítás 500 et/év kapacitás fölött
 • Légi szállítás (azon szervezeteknél, ahol 15-nél több motoros légi járművet tartanak üzemben, saját üzemanyag kiszolgálással és műszaki karbantartással)
 • Vasúti gépjárműjavító telep 30 egyidőben befogadott járműtől
 • Kutató vagy oktató atomreaktor 1 kW folyamatos hőteljesítménytől
 • Fotóüzem 15 000 m2/év fotófilm előhívástól vagy 50 000 m2/év papírkópia készítésétől
 • Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap szennyvíz tisztításától, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap szennyvíz tisztításától
 • Települési szilárd hulladéklerakó 20 000 m3/év kapacitás felett
 • Települési és nem veszélyes termelési hulladékot égető mű
 • Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett
 • Veszélyes hulladékot égető mű
 • Veszélyes hulladék égetése nem erre specializált berendezésben, 100 kg/üzemóra veszélyes hulladék égetésétől
 • Veszélyes hulladék tárolók
 • Veszélyes hulladék lerakótelep
 • Önállóan létesített radioaktív hulladék kezelő- és tárolótelep
 • Mosás és vegytisztítás 1000 t/év felett
 • “A” típusú izotóplaboratórium

2. csoport:

 • Növénytermelés és kertészet, 500 ha felett
 • Állattenyésztés (2000 sertés férőhely felett, 500 marha férőhely felett, baromfitartás 50 000 db felett)
 • Tőzegkitermelés
 • Egyéb bányászat
 • Húsfeldolgozás 500–5000 t/év késztermék-előállítás között
 • Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 2500–13 000 t/év kapacitás között
 • Növényolaj-gyártás (a hidegsajtolásos technológiával történő növényolaj-előállítás kivételével)
 • Tejtermékek gyártása 500 000 l/nap felett
 • Keményítőgyártás
 • Cukorgyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett
 • Élesztőgyártás
 • Szesz- és szeszesital-gyártás 50–750 m3/nap szennyvízmennyiség között
 • Textilkikészítés 1–15 millió m2/év között
 • Nyersbőrcserzés, -kikészítés 100–1000 t/év nyersbőrfelhasználás között
 • Farost-, faforgácslemez-gyártás
 • Nyomdaipari szolgáltatás 10 millió m2/év felett
 • Kőolaj-feldolgozás 300–15 000 t/év késztermék esetén
 • Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 5–800 t/év között (illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888–2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 5–500 t/év között)
 • Festék- és bevonóanyag-gyártás 100–5000 t/év késztermék-előállítás között
 • Gyógyszergyártás 50 főnél kevesebb alkalmazott esetén, kivéve a gyógyszertári tevékenységet
 • Tisztító- és testápolószer-gyártás 100–5000 t/év késztermék-előállítás között
 • Fagyásálló anyagok gyártása 5 t/év felett
 • Hidraulikus áttételekben használatos folyadékok gyártása 5 t/év felett
 • Ragasztók gyártása 5 t/év felett
 • Nem építési célú kerámiatermékek gyártása 5000 t/év termék felett
 • Építési célú kerámiatermékek gyártása 10 000 t/év felett
 • Tégla- és cserépgyártás 10 000 t/év felett
 • Tűzálló kerámiatermékek gyártása 20 000 t/év termék felett
 • Mészgyártás 5000 t/év felett
 • Öntöde, vas- és acélöntödénél 10–40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 2–5 t/nap kapacitás között
 • Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 500–20 000 m2/év felületnagyságig
 • Akkumulátorgyártás 1500 db/nap alatt
 • Nyomtatott áramkör 2–10 em2/év előállítása között
 • Hőerőmű (50–150 MW termikus teljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, ill. 50–250 MW termikus teljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén)
 • Vízerőmű 20 MW villamos teljesítmény felett
 • Távfűtőmű (50–150 MW hőteljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, ill. 50–250 MW hőteljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén)
 • Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap kapacitásig
 • Víztározás (700 ezer m3 befogadóképességtől vagy 2 m-es gátmagasságtól)
 • Közúti gépjárműjavító telep 50 db egy időben javítható járműtől
 • Gépjármű-üzemanyag nagykereskedelem
 • Közúti és egyéb szárazföldi szállítás 1200 t teherszállítási kapacitás felett, illetve taxi (6025) kivételével
 • Közlekedési pályák üzemeltetése 50 ezer vagy ennél nagyobb lélekszámú település esetén
 • Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás napi 80 motoros légi jármű által teljesített műveletszámtól
 • Kórházak, klinikák 400 ágy felett. Gyógyszer nagykereskedelem gyógyszer kicsomagolás és/vagy szétmérés esetén
 • Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap kapacitás alatt, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap alatt
 • Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól
 • Települési folyékony hulladékok szállítása 2000 m3/hó szállítási teljesítmény fölött
 • Szennyvízleürítő és ürítő kezelő telep 100 m3/nap kapacitástól
 • Települési szilárd hulladékok szállítása 2000 lakosnál nagyobb begyűjtési teljesítmény esetén
 • Települési szilárd hulladéklerakó 20 000 m3/év alatt
 • Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év mennyiségig
 • Mosás és vegytisztítás 1000–10 000 t/év között